01 Februarie 2017Sursa: IPJ Sibiu

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE OBȚINUTE DE INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI SIBU ÎN ANUL 2016

                                                                                  Nr. 25 din 1 februarie 2017

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE OBȚINUTE DE

INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI SIBU

ÎN ANUL 2016

 

Concentrat pe oferirea unui serviciu poliţienesc de calitate, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu şi-a stabilit ca obiective esenţiale pentru anul 2016, necesare îndeplinirii misiunii cu care a fost investită:

 • Creşterea gradului de securitate pentru cetăţeni (urban, rural, rutier, stradal, protejarea vieţii şi a patrimoniului);
 • Identificarea și documentarea activității infracționale a grupărilor infracţionale judiciare nestructurate;
 • Direcționarea eforturilor spre combaterea faptelor ilegale, grave din economia locală și cu eventuale implicații în economia națională ;
 • Asigurarea resurselor financiare, umane şi logistice necesare funcţionării în condiţii optime a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului  Sibiu;
 • Prevenirea unor evenimente negative care pot afecta grav siguranţa cetăţeanului şi siguranţa naţională (inclusiv pe linia prevenirii terorismului).

 

 1. Siguranţa cetăţeanului şi evoluţia fenomenului infracţional

Prevenirea criminalităţii

Activitățile preventive desfășurate în anul 2016, la nivelul poliției sibiene, sunt reprezentate de 21.067 controale directe.

Activitatea de prevenire desfăşurată de efectivul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii s-a axat în principal pe trei componente importante din viaţa socială a comunităţii, respectiv: siguranţa la domiciliu; siguranța în mediul stradal și siguranţa la locul de muncă.

 

 

Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice

O atenție deosebită a fost acordată și în anul 2016 activităților de intervenție la solicitările cetățenilor efectuate prin SNUAU  112. Din totalul de 13.678 de astfel de solicitări, 1497 (10%) intervenţii nu s-au confirmat.

 

 Acţiuni organizate în cooperare cu alte structuri (principalele misiuni coordonate de poliţie sau de alte instituţii: alegeri, manifestări sportive, mitinguri)

          Printr-o eficientă gestionare şi coordonare a resurselor implicate şi prin buna cooperare cu celelalte structuri judeţene ale M.A.I., inspectoratul şi-a îndeplinit fără incidente misiunile specifice date în competenţă cu ocazia evenimentelor de pe raza județului.

În anul 2016, poliţiştii de ordine publică din cadrul I.P.J. Sibiu împreună cu efective din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Sibiu au participat la 587 activităţi de asigurare a măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice respectiv, 202 manifestări cultural-sportive, 106 manifestări religioase şi 276 alte manifestări, vizite oficiale, etc.

 

Criminalitatea stradală

În anul 2016 indicatorii infracţionalităţii stradale sesizate au înregistrat per total o scădere cu 39% față de anul precedent, fiind cea mai mică infracționalitate din ultimii 6 ani.

Analiza indicatorilor privind numărul de infracţiuni stradale sesizate, pun în evidenţă următoarele concluzii: numărul de tâlhării comise în mediul stradal au scăzut cu 2% faţă de perioada similară a anului; infracţiunile de furt au scăzut cu 41%.

Cea mai mare scădere s-a înregistrat în privinţa infracţiunilor de furt din auto cu 67%. Această scădere se datorează în special prinderii în flagrant, de către polițiștii Poliției Municipiului Sibiu, a unei grupări infracționale organizate specializate în furturile din auto.

De asemenea, infracţiunile de furt din buzunare au scăzut cu 50%.

 

Criminalitatea în mediul rural

Infracționalitatea în mediul rural a cunoscut un trend descendent în anul 2016 cu -1%; scăderi semnificative (-34%) sunt înregistrate și la indicatorul infracționalitatea stradală în mediul rural.

 

Promovarea siguranţei

Obiectivul stabilit la nivelul Uniunii Europene pentru perioada 2010 – 2020 este scăderea cu 50% a numărului persoanelor decedate ca urmare a accidentelor rutiere.

Pe raza județului Sibiu, în anul 2016, s-a înregistrat o scădere cu -6 % a accidentelor rutiere grave și -8% a numărului de persoane accidentate grav.

Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave produse pe raza județului Sibiu au fost neadaptarea vitezei de deplasare, indisciplina în trafic a pietonilor și neacordarea de prioritate pietonilor.

În efortul susținut de reducere a accidentelor rutiere precum și a consecințelor acestora, polițiștii rutieri au aplicat 46.722 sancțiuni contravenționale. De asemenea, au fost reținute 2.843 permise de conducere și retrase 1.159 certificate de înmatriculare.

 

Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii

Activităţile specifice desfăşurate de poliţia de proximitate din cadrul I.P.J. Sibiu au vizat, în anul 2016, întărirea sentimentului de siguranţă publică în cadrul comunităţii, axându-se pe două mari direcții: activități preventive desfășurate în comunitate și activități de cercetare penală.

Poliţiştii de proximitate au înregistrat 1255 sesizări, reclamații, petiții și scrisori din partea cetățenilor și au consiliat 5821 persoane.

 

 

Siguranţa în şcoli.

La nivelul I.P.J. Sibiu, în anul 2016, pe linia siguranţei şcolare, au fost  puse în aplicare două planuri teritoriale, în baza Planului Naţional Comun de Acţiune - Cadru pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

În anul 2016, numărul infracțiunilor sesizate a scăzut cu -20%.

 

 1. Combaterea criminalităţii

În cursul anului 2016 comparativ cu 2015, se înregistrează un trend descendent al infracţionalităţii sesizate la nivelul I.P.J. Sibiu cu (- 10%).

Criminalitatea economico-financiară

În anul 2016, per total, infracţionalitatea economico-financiară sesizată a scăzut cu 1%. Combaterea evaziunii fiscale anul 2016 a cunoscut o scădere a infracțiunilor sesizate, în procent de 52,4%. Prejudiciile recuperate au fost în valoare de 106.766.024 lei.

 

Criminalitatea contra  patrimoniului

Infracţionalitatea sesizată contra patrimoniului a scăzut per total cu 10,81%, trebuie subliniat faptul că din 2011 și până în prezent acest procent este în continuă scădere.

În același timp însă, se înregistrează o scădere semnificativă a numărului de sesizări privind furturile din auto - 64,1%.

Trebuie precizat faptul că, din totalul infracţiunilor de natură judiciară sesizate în cursul anului 2016, furturile ocupă o pondere de 62,85%, în același timp însă, se constată o scădere semnificativă a infracțiunilor de furt sesizate în cursul anului 2016 faţă de anul 2015, respectiv o scădere de 18,76%.

 

 

 

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase 

Pentru prevenirea fenomenului infracțional și contracararea intențiilor infractoare pe liniile de munca specifice, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfășurat 4 razii, 73 de acțiuni cu efective mărite, 200 controale directe și patrulări, 129 verificări la deținătorii de arme.

În cadrul activităților s-au aplicat 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 25.943 lei și confiscate 765 kg artificii și petarde.

 

 1. Activităţile structurilor de suport

Serviciul Criminalistic

În perioada supusă evaluării, lucrătorii criminalişti au participat în echipe constituite de investigare a locului faptei la evenimente dar și alte activităţi: percheziţii, conduceri în teren, reconstituiri, recunoaşteri şi acţiuni, razii.

De la aceste cercetări au fost ridicate urme, care au contribuit în mod direct la identificaţi autorilor unor fapte penale.

 

Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Cazier Judiciar, Statistica si Evidenta Operativa, activităţile desfăşurate la cele 9 ghişee de lucru cu publicul, existente la nivelul I.P.J. Sibiu, s-au concretizat în eliberarea cu 8,2% mai multe certificate de cazier judiciar, față de anul 2015.

 

 1. Priorităţi ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu pentru anul 2016
 1. Suplimentarea organigramei inspectoratului cu funcții de execuție și încadrarea acestora, în domeniul ordinii și siguranței publice și poliției rutiere, atât din sursă internă, cât și din sursă externă;
 2. Dispunerea unor măsuri concrete în vederea realizării unui proiect local de accesare a unor fonduri europene nerambursabile, în parteneriat cu instituţii sau autorităţi publice locale;
 3. Operaţionalizarea ghişeelor de eliberare a certificatului de cazier judiciar, la nivelul tuturor oraşelor judeţului Sibiu;
 4. Gestionarea şi coordonarea eficientă a resurselor  pentru îndeplinirea misiunilor specifice date în competenţa poliției.

 

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie al Județului Sibiu vor acţiona în continuare pentru prevenirea şi combaterea oricăror evenimente negative, care pot afecta siguranţa cetăţenilor.