Comisar-şef de poliţie 

Audienţe:

Joi 1400-1500

 

Curriculum Vitae

 

 

Informaţii Personale

Nume şi prenume

NICOLESCU CĂTĂLIN VASILE

Adresă(e)

Sibiu

Telefon

0269/208201

Fax

0269/210591

Naţionalitate

Română

Data naşterii

13.12.1968

Experienţa Profesională

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

14.01.2019 

Prezent - adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu pe linie de poliție judiciară

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

30 noiembrie 2017 – 14.01.2019

Împuternicit adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu pe linie de poliție judiciară

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

 mai 2017 – noiembrie 2017

 Poliția Municipiului Sibiu - Șef Poliție Municipală

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

august 2016 -  mai 2017 

Poliția Municipiului Mediaș - Șef Poliție Municipală

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2008 – prezent

Lector universitar titular in cadrul ULBS – Facultatea de Drept „ Simion Bărnuţiu” – Catedra de Drept Public, specializarea „Poliţie Locală”

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2007 – 2008 

Activităţi didactice în cadrul ULBS – Facultatea de Drept „ Simion Bărnuţiu” – Catedra de Drept Public, specializarea „Poliţie Comunitară” – în regim de cumul.

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2006 – 2016

Ofiţer Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba-Iulia, Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Sibiu Compartamentul de Combatere a Marii Criminalităţi Economico-Financiare și Spălării Banilor.

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2003 – 2005 

 I.P.J. Sibiu – Şef serviciu de Combatere a Criminalităţii Organizate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2003 

Poliția Municipiului Mediaș - Șef Poliție Municipală (interimar)

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2003 

Poliţia Municipiului Sibiu – şef. Birou de Investigare a Fraudelor

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2000 – 2003

Șef compartiment Combaterea Coupției și Contrabandei

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1995 – 2000 

I.P.J. Sibiu – ofiţer  specialist Serviciul de Combaterea  Criminalității Economico-Financiare

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1995-2007

Ofiţer de poliţie judiciară

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

2010 

Studii psihopedagogice – Certificat de absolvire pentru modulul II

Modulul  Psihopedagogic - postuniversitar nivel II în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

2009  

Studii psihopedagogice – Certificat de absolvire pentru modulul I

Modulul Psihopedagogic - postuniversitar nivel I în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

29.06.2007

TITLU DE DOCTOR ÎN ECONOMIE obţinut în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

2003 – 2007  

 Program de pregătire superioară de doctorat (admise patru examene şi patru referate cu calificativul „foarte bine”

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

1999 – 2000 

Curs postuniversitar de perfecţionare cu durata de 1 an, în specializarea „drept penal” în cadrul Universităţii „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Drept

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

1991 – 1995 

Studii juridice – Diplomă de licenţă

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Drept, Specializarea „Combaterea Criminalităţii Organizate”

Perioada

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

1983 – 1987 

 Liceul Industrial nr. 8 Piteşti

Limbi străine cunoscute :Franceză, Engleză