Utilizarea responsabilă şi în siguranţă a internetului de către copii depinde în mare măsură de gradul de implicare al părinţilor, de modul în care aceştia stabilesc un dialog şi o comunicare deschisă privind dificultăţile şi riscurile care pot fi întâlnite pe Internet. Copiii au nevoie, în primul rând, de îndrumare şi confirmare din partea părinţilor vis-a-vis de faptul că activităţile lor online sunt sigure şi utile în educaţia lor.

Având în vederere multiplele riscuri la care orice persoană care utilizează Internetul este supusă, dar în mod deosebit copiii, recomandăm:

  • nu oferiţi persoanelor întâlnite pe Internet informaţii despre voi sau familia voastră ori despre bunurile de valoare pe care le deţineţi în locuinţă;
  • nu postaţi fotografii cu bunurile de valoare din locuinţă şi nici nu tagguiţi locaţiile în care vă aflaţi, ora şi perioada cât veţi rămâne în acel loc, persoanele care vă însoţesc;
  • nu oferiţi informaţii despre perioada în care sunteţi plecaţi de la domiciliu în perioada vacanţei/concediului;
  • nu dezvăluiţi parola emailului altor persoane – dacă le comunicaţi această parolă, există riscul ca acestea să trimită mesaje jignitoare în numele vostru sau pot intra pe siteuri interzise;
  • dacă vreţi să vă întâlniţi cu o persoană pe care aţi cunsocut-o pe Internet, anunţaţi-vă părinţii înainte; nu de puţine ori, oamenii cunoscuţi pe Internet pot fi foarte diferiţi de ceea ce au pretins a fi şi, astfel, puteţi deveni cu uşurinţă victime ale traficului de persoane ori ale altor întâmplări tragice.

Folosiţi internetul cu grijă – traficul de fiinţe umane are multe feţe şi nu ignoraţi realitatea potrivit căreia este clar definit faptul că fiinţele umane nu au preţ.