Puteți trimite dovada plății amenzii la e-mailul unității teritoriale din care face parte agentul constatator care v-a sancționat. Plata amenzii nu trebuie să depășească termenele legale stabilite prin OUG 2/2001.

 

De asemenea nu mai este nevoie să veniți cu copie xerox a cărții de identitate pentru a obține documente eliberate de poliție. Este suficient să transmiteți copia scanată a documentului de identitate pe e-mailul serviciului de unde doriți să obțineți documente.

 

Documentul scanat trebuie să fie lizibil și să nu depășească în dimensiune 2 Mb.

 

Pentru a trimite e-mail vă rugăm selectați unul din serviciile de mai jos: apăsați direct pe link sau folosiți adresele de e-mail

 

Serviciul Rutier Sibiu: serviciulrutier@sb.politiaromana.ro ; oug41.2016.sr@sb.politiaromana.ro

 

Cazier Judiciar: cazier@sb.politiaromana.ro

 

Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase:

arme@judeţul.politiaromana.ro – (adresa principală a unităţii, dedicată primirii corespondenţei de la alte unităţi/instituţii, a petiţiilor şi a documentelor de interes general adresate structurilor a.e.s.p.)

oug41.2016.arme@sb.politiaromana.ro - (special dedicată corespondenţei cu beneficiarii serviciilor publice, constiutită în vederea primirii: copiei actului de identitate, a documentelor în format electronic cu semnătură electronică calificată sau avansată (cu respectarea noilor prevederi instituite de Regulamentul (UE) 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE) precum şi a dovezii achitării sancţiunilor contravenţionale (atunci când agentul constatator face parte din structura a.e.s.p

 

Serviciul Investigatii Criminale: oug41.2016.sic@sb.politiaromana.ro