INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SIBIU

Asigură, în conformitate cu dispoziţiile ministrului afacerilor interne şi ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, încadrarea inspectoratului de poliţie cu personalul prevăzut în statul de organizare;

Organizează pregătirea de specialitate şi fizică a efectivelor, întreprinde măsuri pentru îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare, asigurând permanenta capacitate de intervenţie şi mobilizare a unităţii;

Coordonează perfecţionarea activităţii lucrătorilor de poliţie din subordine asigurând cadrul optim şi folosirea celor mai eficiente mijloace şi metode de muncă, promovând un management modern şi eficient;

Îndrumă, sprijină şi controlează activitatea la nivelul structurilor de poliţie municipale, orăşeneşti şi comunale de pe teritoriul judeţului;

Analizează sistematic starea infracţională, cauzele şi tendinţele acesteia, întreprinde măsuri pentru sporirea activităţii de prevenire, descoperire şi combatere a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale, optimizează cadrul de desfăşurare a programelor prioritare;

Asigură, în limita normelor şi prevederilor de plan, mijloacele financiare şi materiale, muniţia şi tehnica de luptă necesare unităţii pentru indeplinirea misiunilor;

Asigură cadrul legal optim pentru informarea opiniei publice cu principalele preocupari ale poliţiei, transparenţa decizională, rezolvarea sesizărilor, reclamaţiilor şi propunerilor care sunt adresate de către cetăţeni;

Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau dispoziţii ale ministrului afacerilor interne.