CENTRUL DE REŢINERE ŞI ARESTARE PREVENTIVĂ

Program de vizite și primire pachete

-persoane private de libertate-

 

LUNI

între orele 08.00 - 16.00

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

SÂMBĂTĂ

DUMINICA

                                                                                                            

ATENȚIE !

            Cererile pentru acordarea vizitelor/pachetelor  se pot  depune la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Sibiu, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 - 10.00 ( inclusiv pentru solicitările de exercitare a vizitei în zilele de sâmbătă și duminică).  

            Programarea pentru acordarea vizitelor/pachetelor se poate efectua și telefonic la numărul 0269.208390 de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 - 10.00.

        

           Acordarea vizitelor se va realiza în funcție de numărul solicitărilor astfel încât activitatea Centrului să se desfășoare în condiții de siguranță.

 

 

DREPTUL PERSOANEI PRIVATE DE LIBERTATE

DE A PRIMI VIZITE

 

Persoanele reţinute/arestate preventiv au dreptul de a primi vizite, în spaţii special amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului centrului sau prin intermediul unor sisteme electronice;

Persoanele aflate în vizită sunt supuse controlului specific;

Durata şi periodicitatea vizitelor se desfăşoară cu aplicarea şi respectarea Hotărârii de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente.

Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită;

Persoanele reţinute/arestate preventiv au dreptul de a primi oricând, în condiţii de confidenţialitate, vizite ale apărătorului,  cu respectarea normelor de siguranţă a centrului referitoare la orele de vizită şi personalul de serviciu necesar asigurării acestui drept;

Pentru menţinerea legăturii cu familia şi pentru medierea contactului cu diverse persoane şi organizaţii, centrul de reţinere şi arestare preventivă asigură posibilitatea vizitării persoanelor reţinute/arestate preventiv;

Persoanele reţinute/arestate preventiv pot fi vizitate de membrii de familie, aparţinători sau alte persoane, cu aprobarea şefului centrului. Cu consimţământul persoanei reţinute/arestate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a şefului centrului;

Minorului i se acordă, de regulă, vizita fără dispozitive de separare.

Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane reţinute/arestate preventiv.  Prin excepţie, soţul sau soţia, ori rudele până la gradul al IV-lea inclusiv pot vizita în aceeași zi, două sau mai multe persoane reţinute/arestate preventiv, cu respectarea regulilor de acordare a vizitei, corespunzătoare regimului de executare cel mai sever în care se află una dintre persoanele vizitate;
       Persoanele private de libertate pot fi vizitate de cel mult 2 persoane adulte și 2 minori, cu ocazia unei vizite acordate.  Numărul de persoane care pot vizita simultan una sau mai multe persoane reţinute/arestate poate fi limitat, prin decizie motivată a şefului centrului, în cazul în care nu sunt condiţii pentru desfăşurarea în condiţii normale a vizitei. Copiii în vârstă de până la 14 ani pot vizita persoanele încarcerate numai însoţiţi de o persoană majoră;

 Persoana sosită în vizită este obligată să-şi dovedească identitatea. Dovada  identităţii se face cu cartea sau buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt act prevăzut cu fotografie, emis de o autoritate a statului al cărui cetăţean sau rezident este. În caz de îndoieli asupra realităţii identităţii, vizita nu se aprobă;

Nu este permisă vizita persoanelor care pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului persoanelor reţinute/arestate, a persoanelor care se află în stare de ebrietate sau a celor care încearcă să introducă alcool ori obiecte interzise în locul de desfăşurare a vizitei. Persoanele despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere, nu sunt primite la vizită;

   Persoanele private de libertate pot comunica în limba maternă atât între ele, cât şi cu persoanele care le vizitează;

         Persoanele reţinute/arestate sunt informate de către lucrătorii centrului cu privire la boala gravă sau decesul soţului, soţiei sau al concubinului, concubinei, precum şi al unei rude apropiate, în cel mai scurt timp de la luarea la cunoştinţă, despre evenimentul produs.

 Numărul de vizite conform Hotararii de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal este:   a) majorii beneficiază de 4 vizite/lună,

   b) minorii care sunt încarceraţi în centru beneficiază de 6 vizite/lună.

 

Controlul corporal şi al bagajelor

 În scopul prevenirii introducerii în centru de armament, muniţie ori substanţe stupefiante, toxice sau explozive, precum şi a altor bunuri şi obiecte interzise a se afla în posesia persoanelor reţinute/arestate preventiv, vizitatorii sunt supuşi în mod obligatoriu controlului antiterorist ori de specialitate, prin observare, palpare, control corporal sau utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a celor menţionate şi sunt obligaţi să depunã la postul de control bagajele şi obiectele care nu au legătură cu efectuarea vizitei;

  Înainte de efectuarea controlului, persoanele vizitatoare sunt informate, prin afişare în locuri accesibile acestora, cu privire la bunurile şi obiectele permise a se afla în posesia persoanelor încarcerate în  centru;

 Bunurile şi obiectele interzise, nedeclarate, descoperite cu prilejul controlului asupra persoanelor vizitatoare, se ridică şi se conservă, întocmindu-se un proces-verbal în acest sens, fiind anunţate de îndată organele de cercetare penală;   

 Acordarea dreptului la vizită implică efectuarea percheziţiei corporale a persoanei reţinute/arestate preventiv, atât înainte, cât şi după efectuarea acesteia, cu respectarea procedurii de efectuare a percheziţiei.

 

Vizita apărătorului şi a altor persoane cu atribuţii oficiale

   Persoanele reţinute/arestate preventiv au dreptul de a primi oricând vizite ale apărătorului;

   Întrevederea cu apărătorul şi cu alte persoane cu atribuţii oficiale se realizează în încăperi special amenajate, în condiţii de confidenţialitate, sub supraveghere vizuală.

 

 

DREPTUL PERSOANEI PRIVATE DE LIBERTATE

 DE A PRIMI BUNURI

 

 Pachetele cu bunuri permise la păstrare de persoanele reţinute/arestate preventiv se primesc de regulă cu prilejul vizitelor. Acestea se distribuie numai în cadrul sectorului de acordare a dreptului la vizită;

   Persoanele private de libertate pot  primi sume de bani, care se consemnează în fişa contabilă nominală, ce se întocmeşte la intrarea în centru;

   Sumele de bani introduse în centru pe alte căi decât cele prevăzute la alineatul de mai sus, precum şi cele găsite asupra persoanelor reţinute/arestate preventiv cu ocazia percheziţiilor, se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat!

  Se interzice primirea de articole şi bunuri care ar putea pune în pericol siguranţa centrului de reţinere şi arestare preventivă, buna convieţuire sau sănătatea persoanelor reţinute/arestate preventiv, de stupefiante, substanţe psihotrope, substanţe care conţin alcool, precum şi a celor a căror manipulare implică risc de deteriorare;

 Articolele şi bunurile a căror primire nu este permisă, se restituie imediat persoanei care le-a adus, cu excepţia celor care prin lege sunt interzise la deţinere, caz în care este informat organul competent;
         Articolele şi bunurile sunt supuse controlului specific în prezenţa persoanelor reţinute/arestate preventiv, înainte de a le fi predate;

 Se interzice primirea de bunuri, alimente şi obiecte peste limitele admise, prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, privind bunurile care pot fi primite, păstrate şi folosite de aceste persoane.

            Greutatea, numărul pachetelor şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele private de libertate sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, astfel:

Persoanele reţinute/arestate preventiv pot primi lunar un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă minerală şi/sau băuturi răcoritoare;

- Pe lângă pachetele prevăzute la alineatul de mai sus,  persoanele reţinute/arestate preventiv pot primi anual 3 pachete, în condiţiile şi cantităţile menţionate la alineatul de mai sus, cu ocazia zilei naţionale sau a altor sărbători religioase importante ale cultului sau religiei căruia/căreia îi aparţin, precum şi cu ocazia zilei de naştere;

- Persoanele reţinute/arestate preventiv pot primi, cu titlu de recompensă, pachete în condiţiile şi cantităţile prevăzute la alineatul de mai sus;

            - Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se face cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de centru;

            - Cu ocazia primirii, bunurile şi obiectele, precum şi produsele prevăzute la alineatul de mai sus destinate persoanelor reţinute/arestate preventiv sunt supuse, în prezenţa acestora, controlului specific executat de personalul anume desemnat de către şeful centrului;

            - Persoanelor reţinute/arestate preventiv le este interzis:

a) primirea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului;

b) cumpărarea de produse alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei, ceaiului şi laptelui;

c) primirea şi cumpărarea de lămâi şi derivate ale acestora.

 

Persoanelor reţinute/arestate preventiv le este interzis să primească, să achiziţioneze sau să procure în orice mod orice fel de obiecte contondente, ascuţite, înţepătoare sau de altă natură, care pot fi folosite pentru atacarea personalului centrului, a vizititorilor, a celorlalte persoane încarcerate şi a tuturor persoanelor cu care intră în contact sau pot fi folosite în scopul automutilării ori suicidului, inclusiv obiecte vestimentare ca: şireturi, curele, şnururi,  cordoane, eşarfe, brăţări, ciorapi cu chilot şi sutien  (femei), ţinte metalice.

Lista cu bunurile care pot fi primite, achiziţionate, păstrate şi folosite de persoanele reţinute/arestate preventiv  conform  Hotărârii de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal se afișează în continuare, spre luare la cunoștință.