TABEL REZULTATE EXAMEN PROMOVARE CRAP 2023

TABEL
cu rezultatele la examenul/concursul de promovare în gradul profesional a personalului contractual de la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă - Compartimentul Secretariat, documente clasificate şi arhivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, care indeplineşte conditiile de promovare în gradul profesional în urma evaluării performanţelor individuale pentru anul 2023, Referent IA poziţia 293 din statul de organizare
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final Observaţii
1               SB-96522                                   80                 ADMIS

Nota nr. 1
Eventualele contestații cu privire la rezultatul examenului/concursului se depun de către candidați la secretariatul Serviciului Resuse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, situat în municipiul Sibiu, strada Revoluției, nr. 4-6, județul Sibiu, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor examenului/concursului de promovare, respectiv până la data de 28.12.2021, ora 14:30.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu la numărul de telefon 0269/208317.
COMISIA DE EXAMINARE