SERVICIUL DE INVESTIGAŢII CRIMINALE

• Serviciul de Investigaţii Criminale organizează, coordonează, îndrumă şi evaluează activitatea birourilor și formațiunilor de investigaţii criminale din cadrul IPJ Sibiu pentru combaterea infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei, patrimoniului, autorităţii etc., precum şi a celor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, exceptând cazurile date în competenţa serviciului, punerea în executare a mandatelor şi a sentinţelor penale, prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii, precum şi supravegherea persoanelor față de care au fost dispuse măsuri preventive.

• Efectuează activităţi operative, investigative şi de urmărire penală în baza ordonanţelor de delegare emise în cauzele din competența unităților de parchet în vederea identificării autorilor și administrării probatoriilor pentru infracțiunile din competența serviciului;

• Monitorizează situaţia operativă, dinamica înregistrării şi soluţionării cauzelor penale cu autori neidentificaţi, propune sau dispune măsuri, intervine şi execută activităţi directe la subunităţile de poliţie din cadrul IPJ Sibiu;

• Organizează şi conduce acţiuni operative pe întreg teritoriul județului în vederea combaterii infracţiunilor din competență ;

• Execută direct, coordonează, sprijină şi evaluează activităţile operative şi de cercetare pentru identificarea autorilor în cauzele privind:

○ infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;

○ infracţiunile la viaţa sexuală;

○ tâlhăriile şi furturile comise cu moduri de operare deosebite sau cu prejudicii mari;

○ traficul intern şi internaţional cu autovehicule furate ori achiziționate în sistem leasing sau închiriate în regim rent-a-car, precum și furturile deosebite de şi din autovehicule, comise pe teritoriul județului Sibiu;

○ falsurile şi înşelăciunile urmate de consecinţe deosebite, cu excepţia celor date în competenţa altor structuri;

○ infracțiuni la regimul protejării patrimoniului cultural național, cu moduri de operare deosebite și prejudicii mari sau care au fost săvârșite pe raza județului și recuperarea bunurilor sustrase;

• Execută direct, coordonează, îndrumă și sprijină activitatea de cercetare a membrilor grupărilor care comit infracţiuni din competenţa serviciului, cu moduri de operare deosebite şi prejudicii mari sau comise pe raza mai multor localități;

• Organizează şi coordonează activitatea de punere în executare a mandatelor şi sentinţelor penale, emise de autorităţile judiciare;

• Organizează şi coordonează activitatea de localizare şi prindere a urmăriţilor la nivel naţional şi internaţional, precum și pentru identificarea cadavrelor şi persoanelor cu identitate necunoscută, respectiv pentru clarificarea situaţiei persoanelor dispărute;

• Coordonează, monitorizează și controlează activitatea birourilor și formațiunilor de investigații criminale pe linia supravegherii persoanelor față de care a fost dispusă una dintre măsurile preventive / neprivative de libertate ale controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu, precum și cu privire la respectarea de către persoanele supravegheate a interdicțiilor și obligațiilor impuse de către organele judiciare.

• Coordonează și monitorizează activitatea de asistență judiciară și polițienească internațională, desfășurată la nivelul birourilor și formațiunilor de investigații criminale din județul Sibiu;

• Desfășoară activitățile dispuse prin delegare de unitățile de Parchet în cadrul cererilor de asistenţă judiciară internațională în materie penală;

• Soluţionează, direct sau prin intermediul birourilor și formațiunilor de investigații criminale, cererile de asistenţă poliţienească internaţională primite de la autoritățile altor state, cu privire la infractorii români sau grupările criminale itinerante românești de pre raza județului Sibiu, care comit infracțiuni în străinătate;

• Efectuează schimburi de mesaje operative cu polițiștii din alte state în scopul combaterii criminalității itinerante / transfrontaliere românești și documentării activităților infracționale ale suspecților de pe raza județului Sibiu;

• Organizează examenele pentru obținerea atestatului de detectivi particulari;

• Organizează activități specifice pe linia protejării patrimoniului cultural  national la nivelul județului Sibiu;

• Eliberează autorizații de deținere și comercializare a detectoarelor de metale;

• Soluţionează petiţiile şi sesizările cetăţenilor şi persoanelor juridice, care intră în competenţa Serviciului de Investigaţii Criminale.